YARGITAY KARARLARI

Ülkemizde adli yargı alanında verilen kararların son inceleme mercii YARGITAY’dır. Yargıtay kararları içerisinden davanıza en uygun, lehinize olan bir emsal kararı bularak, davalarınızda delil olarak kullanmanız durumunda mahkemeler çoğunlukla Yargıtay’ın emsal kararı doğrultusunda hüküm kurmaktadır. Bu nedenle Şemsiye Çözüm Hizmetleri olarak, sizler için oluşturduğumuz Yargıtay Kararları havuzumuzu her geçen gün güncelleyerek büyütmeye devam etmekteyiz.
Sizler de elinizdeki emsal kararları info@semsiyecozum.com adresimize göndererek, bilginin paylaşılarak çoğalmasına katkıda bulunabilirsiniz.

VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET, VERGİ İNCELEMESİNİN YAPILACAĞI YER

T.C. YARGITAY ONBİRİNCİ CEZA DAİRESİ Esas : 2016/6678 Karar : 2019/259 Tarih : 10.01.2019 VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET VERGİ İNCELEMESİNİN YAPILACAĞI YER ( 213 s. VUKm. 139) ÖZET Defter ve belgelerin çalındığı-kaybolduğu- bulunmadığı ileri sürülerek [...]

Ekleyen | Aralık 12th, 2019|Kategori: Yargıtay Kararları|Tags: |VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET, VERGİ İNCELEMESİNİN YAPILACAĞI YER için yorumlar kapalı

VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASINDAN DOĞAN DAVALARDA ZAMANAŞIMI UYGULANMAZ KARARI

T.C. YARGITAY BİRİNCİ HUKUK DAİRESİ Esas : 2016/3719 Karar : 2019/4356 Tarih : 04.07.2019 ZAMANAŞIMI VEKALET GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA ALACAĞIN MUACCEL OLMASI ( 818 s. BKm. 126,128) ( 6098 s. Borçlar Km. 147,149) ÖZET: Vekalet [...]

Ekleyen | Aralık 12th, 2019|Kategori: Yargıtay Kararları|VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASINDAN DOĞAN DAVALARDA ZAMANAŞIMI UYGULANMAZ KARARI için yorumlar kapalı

YÖNETİM KURULU ÜYESİ,MANEVİ TAZMİNAT, ŞİRKET BORCU

T.C. YARGITAY ONBİRİNCİ HUKUK DAİRESİ Esas : 2017/3861 Karar : 2019/3314 Tarih : 30.04.2019 YÖNETİM KURULU ÜYESİ MANEVİ TAZMİNAT ŞİRKET BORCU ÖZET: İşçisi ve yönetim kurulu olduğu şirketin vergi borçlarından dolayı davalara ve hacizlere muhatap [...]

Ekleyen | Aralık 11th, 2019|Kategori: Yargıtay Kararları|YÖNETİM KURULU ÜYESİ,MANEVİ TAZMİNAT, ŞİRKET BORCU için yorumlar kapalı

VERGİ BEYANNAMELERİNİN VERİLMEMESİ, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN KUSURLARI, KUSURUN İSPATI

T.C. YARGITAY YİRMİÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ Esas : 2016/2905 Karar : 2019/301 Tarih : 06.02.2019 VERGİ BEYANNAMELERİNİN VERİLMEMESİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN KUSURLARI KUSURUN İSPATI ( 6102 Türk Ticaret Km. 553) ( 6335 s. Kanunm. 28,41) ÖZET: [...]

Ekleyen | Aralık 11th, 2019|Kategori: Yargıtay Kararları|VERGİ BEYANNAMELERİNİN VERİLMEMESİ, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN KUSURLARI, KUSURUN İSPATI için yorumlar kapalı

FATURAYA İTİRAZ EDİLMESİ VE EDİLMEMESİNİN SONUÇLARI

Fatura, satıcı ile müşterisi arasında meydana gelen ticari ilişkiyi ispatlamaya yarayan, satılan malın miktarını, vasıflarını, ölçüsünü, fiyatını veya sair hususlarını ya da ifa edilmiş hizmeti gösteren hukuki bir belgedir. Geçerli bir sözleşme ilişkisinin bulunmadığı durumlarda [...]

Ekleyen | Aralık 7th, 2019|Kategori: Makaleler, Yargıtay Kararları|FATURAYA İTİRAZ EDİLMESİ VE EDİLMEMESİNİN SONUÇLARI için yorumlar kapalı

MÜVEKKİLİN HESABI İLE İLGİLİ BİLGİLERİN BANKA TARAFINDAN VERİLMESİ İSTEMİNDE VEKALETNAMEDE ÖZEL YETKİ ARANMAYACAĞI

Vekilin Müvekkili Adına Açılan Hesabın Akıbetinin Bildirilmesini İstediği - Banka Tarafından Bu Talebin Reddedildiği - Bankacılık Kanunu'nda, Vekillerin Bankalardan (Bizzat) Müvekkillerinin Hesabına İlişkin Olarak Bilgi Ve Belge İstemesi Halinde, Vekaletnamelerinde Özel Yetki Bulunması Gerektiğine Dair [...]

Ekleyen | Kasım 13th, 2019|Kategori: Gündem, Yargıtay Kararları|MÜVEKKİLİN HESABI İLE İLGİLİ BİLGİLERİN BANKA TARAFINDAN VERİLMESİ İSTEMİNDE VEKALETNAMEDE ÖZEL YETKİ ARANMAYACAĞI için yorumlar kapalı