SAĞLIK-TIP-ECZACILIK-İLAÇ HUKUKU

  • Sağlık ve Tıp hukuku alanından kaynaklanan her türlü uyuşmazlığın çözümü
  • Hekimin sorumluğuna ait davalar
  • Hasta hakları
  • Eczacılık hukukundan kaynaklanan adli ve idari uyuşmazlıkların çözümü
  • İlaç hukukundan kaynaklanan dava ve işlerin takibi
  • Malpraktis davaları
  • Sağlık hukukundan kaynaklanan tazminat davaları