TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

  • İflas erteleme konularında, sürecin tüm aşamalarının hazırlanıp yönetilmesi

  • Şirket birleşmeleri ve ayrılmaları konusunda hem adli hem idari sürecin hazırlanıp yönetilmesi 
  • Her türlü ticari ihtilaflara yönelik adli ve idari işlerin koordine edilmesi