DANIŞTAY KARARLARI

Ülkemizde idari yargı alanında verilen kararların son inceleme mercii DANIŞTAY’dır. Danıştay kararları içerisinden davanıza en uygun, lehinize olan bir emsal kararı bularak, davalarınızda delil olarak kullanmanız durumunda mahkemeler çoğunlukla Danıştay’ın emsal kararı doğrultusunda hüküm kurmaktadır. Bu nedenle Şemsiye Çözüm Hizmetleri olarak, sizler için oluşturduğumuz Danıştay Kararları havuzumuzu her geçen gün güncelleyerek büyütmeye devam etmekteyiz.
Sizler de elinizdeki emsal kararları info@semsiyecozum.com adresimize göndererek, bilginin paylaşılarak çoğalmasına katkıda bulunabilirsiniz.

ŞİRKET ADINA DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNİN, ŞİRKETİN BİLİNEN ADRESLERİNDE TEBLİĞİ YOLUNA GİDİLMEDEN, ŞİRKET MÜDÜRÜ OLDUĞU BELİRTİLEN DAVACININ İKAMETGAH ADRESİNE TEBLİĞİNİN 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU’NUN 93. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN TEBLİĞ USULÜNE UYGUN DÜŞMEDİĞİ HAKKINDA DANIŞTAY KARARI

T.C. DANIŞTAY ÜÇÜNCÜ DAİRE Esas : 2015/10486 Karar : 2019/1298 Tarih : 25.02.2019 ÖDEME EMRİ TEBLİĞ İKAMETGÂH ÖZET Şirket adına düzenlenen ödeme emrinin, şirketin bilinen adreslerinde tebliği yoluna gidilmeden, şirket müdürü olduğu belirtilen davacının ikametgah [...]

Ekleyen | Aralık 11th, 2019|Kategori: Danıştay Kararları|ŞİRKET ADINA DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNİN, ŞİRKETİN BİLİNEN ADRESLERİNDE TEBLİĞİ YOLUNA GİDİLMEDEN, ŞİRKET MÜDÜRÜ OLDUĞU BELİRTİLEN DAVACININ İKAMETGAH ADRESİNE TEBLİĞİNİN 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU’NUN 93. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN TEBLİĞ USULÜNE UYGUN DÜŞMEDİĞİ HAKKINDA DANIŞTAY KARARI için yorumlar kapalı

KAYIT VE BEYAN DIŞI BIRAKILAN VE YASAL DEFTER VE BİLANÇO KAYITLARI İLE KURUM BÜNYESİNDE BULUNDUĞU İSPAT EDİLEMEYEN KURUM KAZANCININ ORTAKLARA DAĞITILDIĞININ KABULÜ GEREKTİĞİ HAKKINDA VDDK. KARARI

T.C. DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU Esas : 2018/1172 Karar : 2019/64 Tarih : 30.01.2019 KAYIT DIŞI KAZANÇ STOPAJ ORTAKLARA DAĞITIM ÖZET: Kayıt ve beyan dışı bırakılan ve yasal defter ve bilanço kayıtları ile kurum [...]

Ekleyen | Aralık 11th, 2019|Kategori: Danıştay Kararları|KAYIT VE BEYAN DIŞI BIRAKILAN VE YASAL DEFTER VE BİLANÇO KAYITLARI İLE KURUM BÜNYESİNDE BULUNDUĞU İSPAT EDİLEMEYEN KURUM KAZANCININ ORTAKLARA DAĞITILDIĞININ KABULÜ GEREKTİĞİ HAKKINDA VDDK. KARARI için yorumlar kapalı

GELİR STOPAJ VERGİSİ, VERGİYİ DOĞURAN OLAY, TEKERRÜR KARARI

T.C. DANIŞTAY ÜÇÜNCÜ DAİRE Esas : 2015/13542 Karar : 2019/70 Tarih : 21.01.2019 GELİR STOPAJ VERGİSİ VERGİYİ DOĞURAN OLAY TEKERRÜR ÖZET Gelir (stopaj) vergisinde, vergiyi doğuran olay kar payının elde edildiği tarihte gerçekleştiğinden, tekerrür hükümlerinin [...]

Ekleyen | Aralık 10th, 2019|Kategori: Danıştay Kararları|GELİR STOPAJ VERGİSİ, VERGİYİ DOĞURAN OLAY, TEKERRÜR KARARI için yorumlar kapalı

DAVACI ŞİRKETİN UMUMİ VEKİLİ SIFATINI TAŞIYAN AVUKATINA YAPILAN (2) NOLU İHBARNAMELERE İLİŞKİN TEBLİGATIN 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU’NUN 93. MADDESİNDE UYGUN OLDUĞU HAKKINDA KARAR

T.C. DANIŞTAY ÜÇÜNCÜ DAİRE Esas : 2015/2917 Karar : 2019/1408 Tarih : 28.02.2019 UMUMİ VEKİL AVUKAT TEBLİĞ ÖZET: Davacı şirketin umumi vekili sıfatını taşıyan avukatına yapılan (2) nolu ihbarnamelere ilişkin tebligatın 213 sayılı Vergi Usul [...]

Ekleyen | Aralık 10th, 2019|Kategori: Danıştay Kararları|DAVACI ŞİRKETİN UMUMİ VEKİLİ SIFATINI TAŞIYAN AVUKATINA YAPILAN (2) NOLU İHBARNAMELERE İLİŞKİN TEBLİGATIN 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU’NUN 93. MADDESİNDE UYGUN OLDUĞU HAKKINDA KARAR için yorumlar kapalı

MÜKELLEFLERiN, VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLANMADAN ÖNCE TAKDİRE SEVK EDİLMESİNE VE DÜZENLENEN İNCELEME RAPORLARININ TAKDİR KOMİSYONUNCA DONE OLARAK KULLANILMASINA YASAL ENGEL BULUNMADIĞI, BU DURUMDA TAKDİR KOMİSYONUNA BAŞVURULMASININ ZAMAN AŞIMININ DURDURDUĞUNUN KABULÜ GEREKTİĞİ HAKKINDA KARAR

T.C. DANIŞTAY ÜÇÜNCÜ DAİRE Esas : 2018/5496 Karar : 2019/1886 Tarih : 21.03.2019 ZAMANAŞIMI TAKDİRE SEVK İNCELEME ÖZET: Mükelleflerin, vergi incelemesine başlanmadan önce takdire sevk edilmesine ve düzenlenen inceleme raporlarının takdir komisyonunca done olarak kullanılmasına [...]

Ekleyen | Aralık 10th, 2019|Kategori: Danıştay Kararları|MÜKELLEFLERiN, VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLANMADAN ÖNCE TAKDİRE SEVK EDİLMESİNE VE DÜZENLENEN İNCELEME RAPORLARININ TAKDİR KOMİSYONUNCA DONE OLARAK KULLANILMASINA YASAL ENGEL BULUNMADIĞI, BU DURUMDA TAKDİR KOMİSYONUNA BAŞVURULMASININ ZAMAN AŞIMININ DURDURDUĞUNUN KABULÜ GEREKTİĞİ HAKKINDA KARAR için yorumlar kapalı

İHBARNAME EKİNDE TEBLİĞ EDİLMEYEN VERGİ TEKNİĞİ RAPORUNUN DAVA AŞAMASINDA TEBLİĞ EDİLMESİYLE DAVACIYA SAVUNMA HAKKI TANINARAK HÜKÜM KURULABİLECEĞİNE İLİŞKİN VDDK. KARARI

T.C. DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU Esas : 2019/570 Karar : 2019/467 Tarih : 03.07.2019 ÖZET: Vergi tekniği raporunun ihbarname ekinde tebliğ edilmediği ancak davalı idarece dava dosyasına sunulduğu hallerde, bu raporun davacıya tebliğ edilerek [...]

Ekleyen | Aralık 10th, 2019|Kategori: Danıştay Kararları|İHBARNAME EKİNDE TEBLİĞ EDİLMEYEN VERGİ TEKNİĞİ RAPORUNUN DAVA AŞAMASINDA TEBLİĞ EDİLMESİYLE DAVACIYA SAVUNMA HAKKI TANINARAK HÜKÜM KURULABİLECEĞİNE İLİŞKİN VDDK. KARARI için yorumlar kapalı