DANIŞTAY KARARLARI

Ülkemizde idari yargı alanında verilen kararların son inceleme mercii DANIŞTAY’dır. Danıştay kararları içerisinden davanıza en uygun, lehinize olan bir emsal kararı bularak, davalarınızda delil olarak kullanmanız durumunda mahkemeler çoğunlukla Danıştay’ın emsal kararı doğrultusunda hüküm kurmaktadır. Bu nedenle Şemsiye Çözüm Hizmetleri olarak, sizler için oluşturduğumuz Danıştay Kararları havuzumuzu her geçen gün güncelleyerek büyütmeye devam etmekteyiz.
Sizler de elinizdeki emsal kararları info@semsiyecozum.com adresimize göndererek, bilginin paylaşılarak çoğalmasına katkıda bulunabilirsiniz.

TAKİPSİZLİK KARARINA RAĞMEN MEMURA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ TAZMİNAT SEBEBİDİR

T.CDANIŞTAY5. DAİRE BAŞKANLIĞIESAS NO: 2016/16425KARAR NO: 2018/15974KARAR TARİHİ: TÜRK MİLLETİ ADINAHüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince gereği görüşüldü:Dava, …………. Müdürlüğü emrinde polis memuru olarak görev yaptığı dönemde işlediğinden bahsedilen eylemlerinden dolayı davacının Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünün [...]

Ekleyen | Ağustos 30th, 2019|Kategori: Danıştay Kararları|Tags: , , , |TAKİPSİZLİK KARARINA RAĞMEN MEMURA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ TAZMİNAT SEBEBİDİR için yorumlar kapalı

DANIŞTAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KURULU: Vergi müfettişine ibraz edilmeyen defter ve belgeler mahkemeye ibraz edilebilir.

25/07/2019 tarihli resmi gazetede yayınlanan Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu'nun 2013/3 E. ve 2019/1 K. 08/02/2019 tarihli kararı ile vergi müfettişine ibraz edilmeyen defter ve belgelerin mahkemeye ibraz edilebileceği ve mahkemenin vergi dairesini de haberdar ederek [...]

Ekleyen | Temmuz 25th, 2019|Kategori: Danıştay Kararları, Gündem|Tags: , |DANIŞTAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KURULU: Vergi müfettişine ibraz edilmeyen defter ve belgeler mahkemeye ibraz edilebilir. için yorumlar kapalı

DANIŞTAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KURULU KARARI: LİMİTED ŞİRKETLERİN VERGİ BORÇLARININ TAHSİLİNDE ÖNCE KANUNİ TEMSİLCİYE Mİ YOKSA ORTAĞA MI GİDİLECEK ?

GİRİŞ Bilindiği üzere limited şirketlere ait vergi borçlarının şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilememesi ya da tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması halinde, şirket kanuni temsilcisi nezdinde mi takip edileceği yoksa kanuni temsilciden tahsili yoluna gidilmeden doğrudan şirket [...]

Ekleyen | Haziran 20th, 2019|Kategori: Danıştay Kararları, Gündem, Makaleler|Tags: , , , , , , , , , , , , , , |DANIŞTAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KURULU KARARI: LİMİTED ŞİRKETLERİN VERGİ BORÇLARININ TAHSİLİNDE ÖNCE KANUNİ TEMSİLCİYE Mİ YOKSA ORTAĞA MI GİDİLECEK ? için yorumlar kapalı

DANIŞTAY KARARINA GÖRE TİCARİ KAZANÇTA GÖTÜRÜ GİDER UYGULAMASI

Bu yazımızda ticari kazancın tespitinde götürü gider uygulaması ile ilgili T.C. Danıştay Dördüncü Dairesinin (Bundan sonra DDD olarak anılacaktır) 27.02.2018 tarih ve Esas No: 2014/7530, Karar No: 2018/2069 kararına istinaden açıklamalar yapılmıştır. DDD Kararında özetle; [...]

Ekleyen | Haziran 19th, 2019|Kategori: Danıştay Kararları|Tags: , , , , , , , , , , , , , , |DANIŞTAY KARARINA GÖRE TİCARİ KAZANÇTA GÖTÜRÜ GİDER UYGULAMASI için yorumlar kapalı

VERGİ İNCELEMESİNDE UYULACAK ESASLAR

DANIŞTAY VDDK 2017/368 E. -2017/626 K.-13.12.2017 T. Özeti: Vergi Usul Kanununun, vergi incelemesine ilişkin kurallarına aykırı olarak gerçekleştirilen yöntemler kullanılarak elde edilen veriler doğrultusunda düzenlenen vergi inceleme raporu uyarınca yapılan tarhiyatın hukuka aykırı olduğu hakkında. Temyiz [...]

Ekleyen | Haziran 18th, 2019|Kategori: Danıştay Kararları|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , |VERGİ İNCELEMESİNDE UYULACAK ESASLAR için yorumlar kapalı

SAVUNMA HAKKININ HUKUKA AYKIRI OLARAK KISITLANMASI – SORUŞTURMA RAPORUNUN VE DİĞER BELGELERİN ÖRNEĞİNİN KİŞİYE VERİLMEMESİ

Özet: Soruşturma raporuna dayanılarak devlet memurluğundan çıkarılma cezasına ilişkin öneri getirilen ve bu öneri uyarınca savunması istenen kamu görevlisine yapılacak savunmaya esas olmak üzere, soruşturma raporu ve istenen belgelerinin örneğinin verilmemesinin savunma hakkının hukuka aykırı olarak [...]

Ekleyen | Aralık 17th, 2018|Kategori: Danıştay Kararları|Tags: , , , , , , , , , , |SAVUNMA HAKKININ HUKUKA AYKIRI OLARAK KISITLANMASI – SORUŞTURMA RAPORUNUN VE DİĞER BELGELERİN ÖRNEĞİNİN KİŞİYE VERİLMEMESİ için yorumlar kapalı