DANIŞTAY KARARLARI

Ülkemizde idari yargı alanında verilen kararların son inceleme mercii DANIŞTAY’dır. Danıştay kararları içerisinden davanıza en uygun, lehinize olan bir emsal kararı bularak, davalarınızda delil olarak kullanmanız durumunda mahkemeler çoğunlukla Danıştay’ın emsal kararı doğrultusunda hüküm kurmaktadır. Bu nedenle Şemsiye Çözüm Hizmetleri olarak, sizler için oluşturduğumuz Danıştay Kararları havuzumuzu her geçen gün güncelleyerek büyütmeye devam etmekteyiz.
Sizler de elinizdeki emsal kararları info@semsiyecozum.com adresimize göndererek, bilginin paylaşılarak çoğalmasına katkıda bulunabilirsiniz.

DANIŞTAY KARARINA GÖRE TİCARİ KAZANÇTA GÖTÜRÜ GİDER UYGULAMASI

Bu yazımızda ticari kazancın tespitinde götürü gider uygulaması ile ilgili T.C. Danıştay Dördüncü Dairesinin (Bundan sonra DDD olarak anılacaktır) 27.02.2018 tarih ve Esas No: 2014/7530, Karar No: 2018/2069 kararına istinaden açıklamalar yapılmıştır. DDD Kararında özetle; [...]

Ekleyen | Haziran 19th, 2019|Kategori: Danıştay Kararları|Tags: , , , , , , , , , , , , , , |DANIŞTAY KARARINA GÖRE TİCARİ KAZANÇTA GÖTÜRÜ GİDER UYGULAMASI için yorumlar kapalı

VERGİ İNCELEMESİNDE UYULACAK ESASLAR

DANIŞTAY VDDK 2017/368 E. -2017/626 K.-13.12.2017 T. Özeti: Vergi Usul Kanununun, vergi incelemesine ilişkin kurallarına aykırı olarak gerçekleştirilen yöntemler kullanılarak elde edilen veriler doğrultusunda düzenlenen vergi inceleme raporu uyarınca yapılan tarhiyatın hukuka aykırı olduğu hakkında. Temyiz [...]

Ekleyen | Haziran 18th, 2019|Kategori: Danıştay Kararları|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , |VERGİ İNCELEMESİNDE UYULACAK ESASLAR için yorumlar kapalı

SAVUNMA HAKKININ HUKUKA AYKIRI OLARAK KISITLANMASI – SORUŞTURMA RAPORUNUN VE DİĞER BELGELERİN ÖRNEĞİNİN KİŞİYE VERİLMEMESİ

Özet: Soruşturma raporuna dayanılarak devlet memurluğundan çıkarılma cezasına ilişkin öneri getirilen ve bu öneri uyarınca savunması istenen kamu görevlisine yapılacak savunmaya esas olmak üzere, soruşturma raporu ve istenen belgelerinin örneğinin verilmemesinin savunma hakkının hukuka aykırı olarak [...]

Ekleyen | Aralık 17th, 2018|Kategori: Danıştay Kararları|Tags: , , , , , , , , , , |SAVUNMA HAKKININ HUKUKA AYKIRI OLARAK KISITLANMASI – SORUŞTURMA RAPORUNUN VE DİĞER BELGELERİN ÖRNEĞİNİN KİŞİYE VERİLMEMESİ için yorumlar kapalı

ÖLÜME BAĞLI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ – SAĞLIK HİZMETİNİN KÖTÜ İŞLETİLMESİ

T.C. DANIŞTAY 15. DAİRE E. 2013/11488 K. 2018/3852 T. 17.4.2018   Hastanece Amniosentez Yapıldıktan Sonra Hastanın Vefat Ettiği - Ölüme Hastane Enfeksiyonuna Neden Olan Bakterilerin Sebep Olduğu/Sağlık Hizmetinin Kötü İşletildiği ve İdarenin Eylemi İle Ölüm [...]

Ekleyen | Kasım 12th, 2018|Kategori: Danıştay Kararları|Tags: , , , , , , , , |ÖLÜME BAĞLI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ – SAĞLIK HİZMETİNİN KÖTÜ İŞLETİLMESİ için yorumlar kapalı

CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ İDARİ YARGIYA ETKİSİ

DANIŞTAY 16.D E: 2015/2045 K: 2016/5011 T: 13.06.2016 İstemin_Özeti : Trabzon İdare Mahkemesinin 22.9.2011 tarih ve E: 2010/869, K:2011/1189 sayılı kararının, dilekçede yazılı nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesi uyarınca temyizen [...]

Ekleyen | Eylül 1st, 2018|Kategori: Danıştay Kararları|Tags: , , , , , , , |CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ İDARİ YARGIYA ETKİSİ için yorumlar kapalı

DANIŞTAY BANKALARIN TÜKETİCİLERDEN HİZMET KARŞILIĞI HESAP İŞLEM ÜCRETİ ALMASINI DÜZENLEYEN YÖNETMELİK HÜKMÜNÜ İPTAL ETTİ.

T. C. D A N I Ş T A Y 15. DAİRE ESAS : 2014/9570 KARAR : 2018/1194 TARİH : 06.02.2018 ● BANKALARCA TAHSİL EDİLEN HESAP İŞLETİM ÜCRETİ ÖZET : 30.07.2018 tarihinde www.ntv.com.tr'de; "Danıştay bankaların 'hesap [...]

Ekleyen | Ağustos 3rd, 2018|Kategori: Danıştay Kararları, Gündem|Tags: , , , , , , , , , , , |DANIŞTAY BANKALARIN TÜKETİCİLERDEN HİZMET KARŞILIĞI HESAP İŞLEM ÜCRETİ ALMASINI DÜZENLEYEN YÖNETMELİK HÜKMÜNÜ İPTAL ETTİ. için yorumlar kapalı