İDARE HUKUKU

  • Her türlü idari işlemden kaynaklanan ihtilafın çözümü ve uygulanmasına yönelik yol haritaları üreterek, bunların tüm kamu kurum ve kuruluşları nezdinde uygulanması için tüm prosedürlerin takibini ve gerçekleştirilmesini sağlamak için gerekli hukuki yardımı vermek