GÜMRÜK HUKUKU

  • Gümrük mevzuatından ve uygulamadan kaynaklı her türlü ihtilaf ve uyuşmazlıkların çözümü 
  • Gümrük işlemlerine yönelik yapılan inceleme sürecinin yönetimi
  • Uzlaşma süreci ve yönetilmesi 
  • İtiraz aşamaları ve yönetimi
  • Gümrük davalarının hazırlanması, açılması ve yönetimi
  • Gümrük mevzuatına ilişkin önleyici iç denetim hizmeti