VERGİ HUKUKU

  • Her türlü vergi ihtilaf ve uyuşmazlıklarının çözümü
  • Vergi inceleme sürecinin yönetimi
  • Uzlaşma süreci ve yönetilmesi
  • İtiraz aşamaları ve yönetimi
  • Vergi davalarının hazırlanması, açılması ve yönetimi
  • Vergi mevzuatına ilişkin önleyici iç denetim hizmeti