GÜNDEM

7193 SAYILI KANUN İLE YAPILAN VERGİ DÜZENLEMELERİ

Söz konusu Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması sonrasında Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecektir. Bu sirkülerimizde 7193 Sayılı Kanunla yapılan vergi düzenlemelerine özetle yer verilmiştir. Kanun Teklifinin Meclis görüşmelerinde; - Tapu harcının Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce [...]

Ekleyen | Kasım 26th, 2019|Kategori: Gündem|7193 SAYILI KANUN İLE YAPILAN VERGİ DÜZENLEMELERİ için yorumlar kapalı

BİNEK OTOMOBİLLERE GİDER KISITLAMASI TEKRAR GELİYOR

“Tarih tekerrürden ibarettir.” “Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanıdır.” “Müflis tüccar eski defterleri karıştırırmış.” Bu özlü sözler geçmişin gözlem ve deneyimleri sonucu oluştuğundan, hayatı anlama, öğüt alma açısından atasözleri önemsenmelidir. Yıl 1993, Aralık ayı, [...]

Ekleyen | Kasım 25th, 2019|Kategori: Gündem, Haberler|BİNEK OTOMOBİLLERE GİDER KISITLAMASI TEKRAR GELİYOR için yorumlar kapalı

VERGİ İHTİLAFLARININ ÇÖZÜMÜNDE YENİ BİR YOL; KANUN YOLUNDAN VAZGEÇME

Bugüne kadar vergi ihtilaflarının ya uzlaşma, cezalarda indirim gibi yöntemlerle idare nezdinde, ya da yargı yolu ile çözülmesi şeklinde uygulama vardı. İdare ile çözümü tercih eden vergi mükellefleri veya sorumluları için yargı yolu kapalı;  yargı [...]

Ekleyen | Kasım 22nd, 2019|Kategori: Gündem, Makaleler|VERGİ İHTİLAFLARININ ÇÖZÜMÜNDE YENİ BİR YOL; KANUN YOLUNDAN VAZGEÇME için yorumlar kapalı

İHRACATÇILARA “YEŞİL PASAPORT”

Son üç takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin doların üzerinde olan mal ihracatçısı firmaların temsilcilerine de hususi damgalı pasaport verilecek Cumhurbaşkanı kararıyla son üç takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin doların [...]

Ekleyen | Kasım 18th, 2019|Kategori: Gündem, Makaleler|İHRACATÇILARA “YEŞİL PASAPORT” için yorumlar kapalı

MÜVEKKİLİN HESABI İLE İLGİLİ BİLGİLERİN BANKA TARAFINDAN VERİLMESİ İSTEMİNDE VEKALETNAMEDE ÖZEL YETKİ ARANMAYACAĞI

Vekilin Müvekkili Adına Açılan Hesabın Akıbetinin Bildirilmesini İstediği - Banka Tarafından Bu Talebin Reddedildiği - Bankacılık Kanunu'nda, Vekillerin Bankalardan (Bizzat) Müvekkillerinin Hesabına İlişkin Olarak Bilgi Ve Belge İstemesi Halinde, Vekaletnamelerinde Özel Yetki Bulunması Gerektiğine Dair [...]

Ekleyen | Kasım 13th, 2019|Kategori: Gündem, Yargıtay Kararları|MÜVEKKİLİN HESABI İLE İLGİLİ BİLGİLERİN BANKA TARAFINDAN VERİLMESİ İSTEMİNDE VEKALETNAMEDE ÖZEL YETKİ ARANMAYACAĞI için yorumlar kapalı

GÜMRÜK VERGİ VE CEZALARINA KARŞI UZLAŞMA NASIL TALEP EDİLEBİLİR?

7190 Sayılı Kanunu 16.Maddesi ile, 4458 Sayılı Gümrük Kanununun 244 üncü maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları değiştirilerek Gümrük Vergi ve Cezalarına karşı uzlaşma imkanı getirilmiştir. Buna ilişkin düzenlemeler şöyledir: A- Gümrük Vergi [...]

Ekleyen | Kasım 8th, 2019|Kategori: Gündem, Haberler, Makaleler|Tags: , |GÜMRÜK VERGİ VE CEZALARINA KARŞI UZLAŞMA NASIL TALEP EDİLEBİLİR? için yorumlar kapalı