İÇ DENETİM-RİSK ANALİZİ-RAPORLAMA

  • İşletmelerin resmi-özel kurum ve kuruluşlar ile müşterilerine, tedarikçilerine, üçüncü kişilere, hatta ve hatta işletme sahiplerine ve kendi personellerine karşı bile yapması ve yerine getirmesi gereken görev, sorumluluk, ödev ve yükümlülüklerinin olduğu hepimizin malumudur. Bilindiği üzere hayatın olağan akışı içerisinde yoğun iş temposunda herkes bu görev ve sorumluluklarını ihmal edebilmektedir. Aslında çok önemli olan, bir gün ortaya çıktığında telafisi imkansız zarar ve sonuçlar doğuran bu resmi ve özel yükümlülükler, birçok zaman ortaya çıkmasa da olası bir vergi/gümrük incelemesi, soruşturma yada dava süreçlerinde gündeme gelmektedir. Ancak zamanında dikkat edilmeyen, ihmal edilen bu yükümlülüklerin geriye dönerek düzeltilmesi, telafi edilmesi genelde mümkün olamamaktadır. İşte tıpkı insanların rutin check-up’lar ile olası hastalıkların, risklerin önüne geçtiği gibi en az sağlığımız kadar önemli olan, göz bebeği işletmelerinizin de rutin iç denetim ve risk analizlerinin yaptırılarak raporlanması, işletmelerin sağlıklı ve güçlü gelecekleri için günümüzde artık zorunluluktur. Zira bir çok işletmenin vergi yada gümrük incelemesi sonucunda karşı karşıya kaldığı cezalar nedeniyle iflasa sürüklendiği bilinmektedir.
  • Bu nedenle işletmelerdeki vergi, gümrük mevzuatı ile iş ve ticaret hukuku bakımından risklerin önceden tespiti ile çözümlerine yönelik adımlar oldukça önem arz etmektedir. Kaldı ki yatırımcılar, müşteriler, tedarikçiler, düzenleyici otoriterler ve kreditörler ticari ilişki içerisine girdikleri işletmelerin sağlam, güvenilir ve güçlü olup olmadıklarını irdelemekte ve çalışma şartlarını buna göre belirlemektedir. Bu kapsamda işletmelerin iç denetim kontrol sistemiyle analiz edilmesi ve mevcut yada ileride doğabilecek risklerinin tespit edilmesi, bu risklerin yönetimi ve çözümü hayati öneme sahiptir. Şemsiye Çözüm Hizmetleri olarak yetkin ve tecrübeli ekibiyle, özellikle vergi ve gümrük mevzuatı açısından işletmenizin iç denetimini gerçekleştirerek aydınlatıcı raporlama, çözüme yönelik yol haritaları sunarak, sürdürülebilir sonuç ve çözümlerle işletmenize katma değer sağlamak öncelikli hizmetlerimizdendir.