MAKALELER

Bu dünyadaki en önemli kavramlardan birisi “BİLGİ”dir. Bugün çoğu insanın aradığı bilgiye ulaşması hem vaktini hem de maddi gücünü doğrudan etkilemektedir. Makaleler ise bilgiye ulaşmak için paha biçilmez araçlardır. Bu nedenle Şemsiye Çözüm Hizmetleri olarak, başta çalışma alanlarımız olmak üzere güncel tüm konularla ilgili makale havuzunu oluşturarak, sizlerin bilgiye daha hızlı ve ekonomik ulaşmanız için çaba sarf etmekteyiz.

Sizler de elinizdeki güncel ve özel makaleleri info@semsiyecozum.com adresimize göndererek, bilginin paylaşılarak çoğalmasına katkıda bulunabilirsiniz.

GÜMRÜK CEZALARINDAN KAÇINMAK İÇİN 10 İPUCU

Dış ticaretteki aktörlerin gerek ulusal gerek uluslararası düzeyde rekabet edebilmesi açısından gümrük ve dış ticaret operasyonlarının kesintisiz ve etkin bir şekilde yürütülmesi önem arz etmektedir. Ancak gümrük ve dış ticaret operasyonları ve bu işlemlerin tabi [...]

Ekleyen | Aralık 11th, 2019|Kategori: Makaleler|GÜMRÜK CEZALARINDAN KAÇINMAK İÇİN 10 İPUCU için yorumlar kapalı

FATURAYA İTİRAZ EDİLMESİ VE EDİLMEMESİNİN SONUÇLARI

Fatura, satıcı ile müşterisi arasında meydana gelen ticari ilişkiyi ispatlamaya yarayan, satılan malın miktarını, vasıflarını, ölçüsünü, fiyatını veya sair hususlarını ya da ifa edilmiş hizmeti gösteren hukuki bir belgedir. Geçerli bir sözleşme ilişkisinin bulunmadığı durumlarda [...]

Ekleyen | Aralık 7th, 2019|Kategori: Makaleler, Yargıtay Kararları|FATURAYA İTİRAZ EDİLMESİ VE EDİLMEMESİNİN SONUÇLARI için yorumlar kapalı

DEĞER ARTIŞI KAZANCI VERGİSİ – I: DEĞER ARTIŞI KAZANCI NEDİR? HANGİ GELİRLERE UYGULANIR?

I. DEĞER ARTIŞ KAZANCI Değer artış kazancı, gelir vergisi kanununun üçüncü kısım 7. bölümü olan “diğer kazanç ve iratlar” bölümünde bulunan 80 ve mükerrer 80. maddelerinde yer bulmuştur. Her ne kadar kolay anlaşılması için değer [...]

Ekleyen | Aralık 6th, 2019|Kategori: Makaleler|DEĞER ARTIŞI KAZANCI VERGİSİ – I: DEĞER ARTIŞI KAZANCI NEDİR? HANGİ GELİRLERE UYGULANIR? için yorumlar kapalı

VERGİ İHTİLAFLARININ ÇÖZÜMÜNDE YENİ BİR YOL; KANUN YOLUNDAN VAZGEÇME

Bugüne kadar vergi ihtilaflarının ya uzlaşma, cezalarda indirim gibi yöntemlerle idare nezdinde, ya da yargı yolu ile çözülmesi şeklinde uygulama vardı. İdare ile çözümü tercih eden vergi mükellefleri veya sorumluları için yargı yolu kapalı;  yargı [...]

Ekleyen | Kasım 22nd, 2019|Kategori: Gündem, Makaleler|VERGİ İHTİLAFLARININ ÇÖZÜMÜNDE YENİ BİR YOL; KANUN YOLUNDAN VAZGEÇME için yorumlar kapalı

MÜKELLEFİN İŞ YERİNDE KANUNA AYKIRI OLARAK YAPILAN ARAMA VE ELDE EDİLEN BULGULARDAN HAREKETLE KESİLEN VERGİ CEZALARI

213 sayılı VUK’nun hükmü gereği  vergi incelemelerinde  ileri sürülen iddiaların  ispatı  yine yasaya uygun olarak yerine getirilmelidir ve  saptanan matrah farkının dayanağının tutarlı olması zorunludur. Öte yandan, yine bu matrah farkının dayanağının da   kanuna aykırı [...]

Ekleyen | Kasım 21st, 2019|Kategori: Makaleler|MÜKELLEFİN İŞ YERİNDE KANUNA AYKIRI OLARAK YAPILAN ARAMA VE ELDE EDİLEN BULGULARDAN HAREKETLE KESİLEN VERGİ CEZALARI için yorumlar kapalı

KDV İADESİ TASDİK RAPORLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ

Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Sirküler Yayımlandı. Yeminli mali müşavirler tarafından verilecek tüm Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporlarının 15/11/2019 tarihinden itibaren internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda ihtiyari [...]

Ekleyen | Kasım 19th, 2019|Kategori: Makaleler|KDV İADESİ TASDİK RAPORLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ için yorumlar kapalı