ÜCRETİN HENÜZ TAHSİL EDİLMEDİĞİ SERBEST MESLEK FAALİYETLERİ İÇİN, SERBEST MESLEK MAKBUZU DÜZENLENİP DÜZENLENMEYECEĞİ HK. ÖZELGE

Sirküler-Genelge-Özelge-Tebliğler|