ZAMANAŞIMI NEDENİYLE ORTADAN KALKMIŞ OLAN VERGİ BORÇLARININ TEKRAR CANLANDIRILMASI HUSUSUNUN ANAYASANIN 2.MADDESİNE AYKIRI OLDUĞU

Anayasa Mahkemesi Kararları|