İthal lüks araçlara yeniden ötv affı getiren düzenleme torba kanuna eklendi. Konuyla ilgili düzenleme, TBMM Başkanlığı’na sunulan torba kanun teklifinin 14. maddesiyle hayata geçirilecek.

Bilindiği üzere lüks araçların ithalinde özel tüketim vergisinin eksik ödendiği, aracın ikinci el olduğu ya da sahte TSE raporu kullanıldığı gibi hukuka aykırılıklar nedeniyle araçlara el konularak müsadere edilerek yıllarca yediemin otoparklarında çürümeye terk edilmekte ve hiç bir şeyden haberi olmayan araç sahipleri ceza davalarında yıllar süren davalar ile mağdur edilmekteydi.

İşte bu kapsamdaki lüks araçlara daha önce 2017 yılında af çıkartılmışsa da, yalnızca 6 ay içinde başvuru hakkı verildiğinden, birçok araç sahibi bu aftan haberdar olup yararlanamamıştır.

Özellikle sosyal medyada sık sık bu konuyu gündeme taşıyan araçlarına tedbir konulmuş binlerce mağdurun taleplerini dikkate alan hükümet, torba kanuna eklediği maddeyle yeniden ithal araçlara af getiriyor.

Getirilen düzenlemeye göre gümrüğün tedbir koyduğu araçlar için ilgili gümrük idaresine 31/12/2019 tarihine kadar başvurarak aracın ilk alımında ödenen ÖTV miktarının %25’inin ödenmesi halinde el koyma ve mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararları kaldırılarak araçlar sahiplerine iade edilecektir.

Henüz Gümrük Kanunu kapsamında herhangi bir işlem yapılmamış ithal araçlar yönünden ise bu oran %15 olarak uygulanacaktır. İthal araç sahiplerinin %15’lik bu kısmı ödemeleri durumunda artık araçları hakkında el koyma ya da mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilemeyecektir. Torba yasanın, onaylanarak kanunlaşması akabinde afla ilgili ayrıntılı bilgileri yine sizlerle paylaşacağız.